logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Szabadon választható tantárgyak > A nukleáris leszerelés kérdései

A nukleáris leszerelés kérdései

Tárgy neve A nukleáris leszerelés kérdései
Tárgykód BMETE809678
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény  
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • Atommagfizikai alapok. Atommagok kötési energiája. Atommagreakciók. A maghasadás és a magfúzió. A láncreakció létrejötte és feltételei.
 • Urán és plutónium. Urándúsítás. Maghasadáson alapuló atomfegyverek. Fúziós atomfegyverek. Légköri és föld alatti robbantásokból nyerhető információk. Miniatürizálás és szimuláció. 
 • Nukleáris technológiák és nukleáris anyagok forgalmának ellenőrzésével (safeguards) kapcsolatos műszaki és fizikai alapismeretek.
 • A nukleáris fegyverek jelentősége. Nukleáris doktrinák, nukleáris kédések a NATO-ban.
 • A nukleáris non-proliferációs rendszer elemei, jelentősége, működése.
 • A nukleáris fegyverkorlátozás története., előzmények, Hiroshima és Nagaszaki, az atomkorszak és a hidegháború.
 • Az Atomsorompó szerződés pontjai, a felülvizsgálati konferenciák és a kibővitési konferencia, az 1997-es PrepCom.
 • Küszöbországok, a de facto atomhatalmak, a jó útra tértek, a potenciális küszöbországok és a szovjet utódállamok.
 • Atomfegyvermentes övezetek lakatlan és lakott területeken.
 • A nukleáris robbantások története és a korlátozásukra tett kisérletek, PTBT küszöbszerződések, a CTBT
 • Biztonsági garanciák (pozitiv és negativ), a "no first use" elve
 • Verifikáció, a szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése és annak problémái. 
 • Exportellenőrzés és a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek.
 • A nukleáris non-proliferáció magyar vonatkozásai, a rendszer jövője

A tárgy előadásában résztvesz Nagyné Rózsa Erzsébet kandidátus, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, valamint dr. Lévai Ferenc kandidátus, aki nukleáris safeguards területen dolgozik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, valamint az Euratomnak, s így a terület egyik legkiválóbb magyar szakértője.

Ajánlott irodalom

 • K. Krane: Introductory Nuclear Physics Wiley and Sons 1988
 • Jozef Goldblatt: Arms Control. A Guide to Negotiations and Agreements (1994)
 • N. Rózsa Erzsébet: Az atomsorompó szerződés és az 1995-ös felülvizsgálati és kibővítési konferencia (1995)
 • N. Rózsa Erzsébet: A nukleáris csend világa felé 1969