logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Szennyeződésterjedés a környezetben

Szennyeződésterjedés a környezetben

Tárgy neve Szennyeződésterjedés a környezetben
Tárgykód BMETE804347
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Gázok és aeroszólok légkörben való mozgását leiró modellek tipusai. A terjedést befolyásoló meteorológiai tényezők.
  • A modellek alkalmazásai, ellenőrző mérések tervezése és kivitelezése, a modellek validálása.
  • A radioaktiv légszennyezések sajátosságai. A radioaktiv légszennyeződés  mérése.
  • Inaktiv és radioaktiv szennyezések terjedése álló és mozgó felszini vizekben, talajvizben és talajban. A talajviz és felszini vizek áramlásával kapcsolatos hidrológiai alapfogalmak. A terjedés modelljének validálására  alkalmazott mérési és számitási eljárások.
  • Radioaktiv szennyezések bejutása az élő szervezetbe. A beépülés és kiürülés metabolikus modelljei.
  • Atomerőművek normális üzemi- és baleseti kibocsátásai.
  • A terjedési modellek szerepe a balesetelháritási tervezésében és gyakorlásában.
  • Környezeti  monitorozó rendszerek, távmérő hálózatok.