logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Sugárvédelem II.

Sugárvédelem II.

Tárgy neve Sugárvédelem II.
Tárgykód BMETE804343
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény  
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/2 (a félév második felében, csütörtökönként 10-14 óráig)
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Dózisfogalmak és egységek.
  • Az ionizáló sugárzások kárositó hatásai az élő szervezetre.
  • Hazai és nemzetközi sugárvédelmi szervezetek és hatóságok tevékenysége. A hatályos sugárvédelmi szabályozás rendszere.
  • Radioaktiv anyagok előfordulása és terjedése a környezetnem.
  • Az inkorporáció mechanizmusa. Külső és belső sugárterhelés. Egyéni és kollektiv dózisok a sugárveszélyes munkahelyeken. A lakosság természetes- és mesterséges eredetű sugárterhelése.
  • Védekezés külső sugárzás és radioaktiv szennyeződés ellen. Védelmi falak méretezése. Dekontaminálási technikák. Külső sugárterhelés személyi és helyi dozimetriája.
  • A belső sugárterhelés mérése.
  • A környezeti sugárterhelés mérése. Levegő, viz, talaj és biológiai anyagok radioaktiv szennyezettségének mérése.
  • A sugárvédelmi műszerekkel szembeni minőségbiztositási követelmények.