logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Reaktorszabályozás és műszerezés

Reaktorszabályozás és műszerezés

Tárgy neve Reaktorszabályozás és műszerezés
Tárgykód BMETE804323
Oktató Dr. Pór Gábor Géza
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/1
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • A reaktor irányitástechnikai tulajdonságai.
 • A kritikus modellbőől levezethető reaktorállapotok.
 • Hőmérsékélet és mérgeződési visszahatás modellek.
 • Transzfer függvény, átmeneti függvény.
 • A reaktor mért paraméterei.
 • Zónán belüli mérések és detektoraik.
 • Zónán kivüli mérések, mérési szakaszok.
 • Neutron mérőláncok. Impulzus és integráló üzemű neutron mérőláncok. Periódusmérés. Jelek fluktuációjának mérésén alapuló (Cambell) mérőláncok. Üzemi reaktivitásmérés.
 • Technológiai paraméterek mérőláncai. Hőmérséklet nyomás, vizszint, vizparaméterek (pH, vezetőképesség) mérése.
 • Szabályozórudak, beavatkozók, helyzetjelzők.
 • Alapvető reaktorfizikai paraméterek és biztonsági limitek. Konstrukciós megoldások.
 • Operátort segitő számitógépes informáciiós rendszerek. Ember-gép kapcsolat, biztonsági szempontok, baleseti állapotjelző rendszer.
 • Reaktorszabályozás. Kézi szabályozás, automatikus szabályozás. Automatikus szabályozás a teljesitménytartományban.
 • Stabilitás és tranziens viselkedés.
 • Optimális szabályozási kritériumok és megvalósitási lehetőségek.