logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Reaktorfizika I.

Reaktorfizika I.

Tárgy neve Reaktorfizika I.
Tárgykód BMETE804303
Oktató Dr. Szatmáry Zoltán
Előkövetelmény  
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • A magfizikai ismeretek összefoglalása (hatáskeresztmetszet, magreakciók fajtái, szórási magfüggvény).
  • Neutronfluxus és neutronáram.
  • A transzportegyenlet integrális és differenciális alakja. A diffúzióegyenlet, mint a transzportegyenlet közelitő alakja. Egycsoport diffúzióelmélet (anyagi és geometriai görbületi paraméter, kritikusság).
  • Pontkinetikai egyenlet, megszaladás.
  • Aszimptotikus lassulási egyenlet. Placzek tranziensek. Rezonanciaabszorpció homogén és heterogén közegben, rezonanciaintegrál. Doppler-effektus.
  • Csoportállandók. Kevéscsoport diffúzióelmélet. Reaktor-megtakaritás egy- és kétcsoport közelitésben. Neutronfluxus térbeli eloszlása a reaktorban. Hőmérsékleti tényezők.
  • A kiégés folyamata.
  • Reaktormérgek. Xenonmérgezettség, xenonlengés.
  • Transzuránok felszaporodása.
  • Reaktorjellemzők változása a kiégés alatt.