logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > NT. Szeminárium IV.

NT. Szeminárium IV.

Tárgy neve NT. Szeminárium IV.
Tárgykód BMETE804003
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény Kísérleti fizika szigorlat, Kvantummechanika
Kreditpont 0
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/2/0
Követelmény Aláírás megszerzése

A tantárgy leírása

A négy féléves szeminárium során, melynek ez a negyedik része, a hallgatók félévenként 1-2 önállóan feldolgozandó és bemutatandó témát kapnak. A témák nehézségi foka a négy félév során fokozódik. Az első két félévben inkább az előadókészség fejlesztésén van a hangsúly, míg a második két félévben inkább a szakmai tartalmon - a diplomatémához kapcsolódó, de azzal nem teljesen azonos témakörökben. A négy félév során a hallgatóknak különböző hallgatóságok és különböző előadási szituációkra kell felkészülniük: tábla/írásvetítő, kis/nagy előadóterem.