logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > NT Speciális labor I.

NT.Speciális labor I.

Tárgy neve NT.Speciális labor I.
Tárgykód BMETE804354
Oktató Dr. Zsolnay Éva
Előkövetelmény Kísérleti fizika szigorlat, Kvantummechanika
Kreditpont 6
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/6
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A félév során az alábbi választékból kerül 12 db mérés a programba:

 • neutronfluxuseloszlások mérése (Makro- és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások)
 • spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában
 • termikus neutronfluxus mérése
 • neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése
 • üregeffektus mérése
 • termikusneutronok diffuziós hosszának mérése
 • későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása
 • mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kisérlet a reaktoron
 • termikus neutronfluxus mérése repülési idő módszerrel
 • neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján
 • neutronaktivációs analizis
 • nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata
 • különböző anyagok neutron- és gamma-védelmi tulajdonságainak vizsgálata
 • szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren
 • Feymann-alfa mérés
 • U235 és U238 arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján
 • Mérések reaktorszimulátoron (reaktivitástényezők vizsgálata, reaktormegfutás tanulmányozása, egyéb, primer- és szekunderköri jelenségek vizsgálata)
 • prompt gamma aktivációs analízis hideg neutronokkal
 • jelalak diszkrimináció (PSD) vizsgálat
 • Mössbauer effektus mérése
 • látogatás speciális nukleáris berendezésekkel rendelkező intézményekbe, létesitményekbe.