logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Mérésiadat-feldolgozás II.

Mérésiadat-feldolgozás II.

Tárgy neve Mérésiadat-feldolgozás II.
Tárgykód BMETE804310
Oktató Dr. Balázs László
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tárgy célja részben a korábban megszerzett matematikai statisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazásainak bemutatása, részben az ismeretek gyakorlati szempontú kiegészitése. A tematika bizonyos mértékig nyitott, azaz a hallgatók által hozott problémákat is elemezzük.

A tematika rögzitetti elemei:

  • alapfogalmak (adattipusok, skálák, mérésiadat-modell, mérési hiba)
  • idősorok, sztochasztikus folyamatok
  • előfeldolgozás (mintavételezés, interpoláció, szűrések)
  • konvolúciós szűrők tipusai és tervezése (frekvencia szűrők, DFT, Wiener szűrők, predikció, dekonvolúció)
  • rekurziv szűrők (z-transzformált, Kalman-szűrő, ARMAX-modell)
  • többváltozós adatok elemzése (főkomponens analizis, faktor analizis, diszkriminancia analizis)
  • klaszter analízis