logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Információfizika

Információfizika

Tárgy neve Információfizika
Tárgykód BMETE809402
Oktató Dr. Makai Mihály
Előkövetelmény Kvantummechanika
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Az információ definíciója (Shannon, Neumann). Információ és entrópia. Jelátalakítás. Hibajavítás.
  • Számítógépek és algoritmusok. Turing-gép. Algoritmikusan megoldható problémák. A számítógép alkotóelemei: tárolás, kiolvasás, logikai műveletek, az eredmény tárolása.
  • Komplexitás fogalma, hardver eszközök (hagyományos). Mechanikus, elektronikus megoldások.
  • A kvantumszámítógép alapjai, Landauer-elv, reverzibilitás. A kvantuminformáció természete, hatékonyság, komplexitás, párhuzamosítás. Hibák, hibajavítás.
  • Kvantumhardver: ioncsapda, üregrezonátor, NMR
  • Állapotok és sokaságok. A kvantummechanika axiómái, a kvantumbit. Sűrűségmátrix. Kvatumállapotok fejlődése.
  • Mérés és fejlődés. Általános mérés. Szuperoperátorok, depolarizáció, fázis-elnyomás, amplitúdó-elnyomás.
  • Véletlen folyamatok alapjai. Maszter egyenlet. Markov folyamatok.