logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Fúziós plazmafizika 2

Fúziós plazmafizika 2

Tárgy neve Fúziós plazmafizika 2
Tárgykód BMETE805404
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény Fúziós plazmafizika 1
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Atomfizika plazmákban, alapvető fogalmak, energiaszintek gerjesztési együtthatók
  • Atommodellek plazmákban, Debye-Hückel modell, Thomas-Fermi modell, módosult energiaszintek
  • Egyensúlyi modellek, korona-, Saha-, CR egyensúly, ráta egyenletek, ráta együtthatók
  • Spektroszkópia, technikák és alkalmazások
  • Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson kritérium
  • Mágneses összetartás: konfigurációk, berendezések
  • Vizsgálati módszerek és mért jelek: reflectometria, ECE, Mirnov-szondák, Langmuir szondák, BES, HIBP
  • Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél
  • Laboratóriumi kísérletek: plazma elöállítás, fütés, plazma-fal kapcsolat
  • Plazmadiagnosztika, méréstechnika