logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Fúziós plazmafizika 1

Fúziós plazmafizika 1

Tárgy neve Fúziós plazmafizika 1
Tárgykód BMETE805403
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény Elektrodinamika és relativitáselmélet, Statisztikus fizika
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Bevezetés, alapfogalmak, osztályozás, Debye hossz, plazmafrekvencia
  • Részecskék mozgása mágneses térben, a vezető centrum, egy~ és kétfolyadékos modell
  • Plazmák kinetikus elmélete, az eloszlásfüggvény értelmezése, Liouville-tétel, Boltzmann-egyenlet, Vlasov-egyenlet
  • Tér- és időskálák rendezése, drift-rendezés, MHD-rendezés, girációs rendezés
  • Plazmák magnetohidrodinamikai elmélete, az eloszlásfüggvény momentumai, a kinetikus egyenlet momentumai, megmaradási törvények, az elmélet lezárásának problematikája
  • Driftek a folyadékképben, MHD-drift közelítés és véges Larmor sugár effektusok
  • Általánosított Ohm-törvény, az MHD elmélet alkalmazásai
  • MHD hullámok, instabilitások
  • Transzport jelenségek