logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus képzés (5 éves), nukleáris tecnika modul > Atomreaktorok termohidraulikája

Atomreaktorok termohidraulikája

Tárgy neve Atomreaktorok termohidraulikája
Tárgykód BMETE805720
Oktató Dr. Aszódi Attila
Előkövetelmény  
Kreditpont 5
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Atomreaktorok hűtési módjai. Hőfejlődés a reaktorban, a hőfelszabadulás zónán belüli megoszlása. A hő terjedése az üzemanyagon belül. Az üzemanyag és a burkolat termikus jellemzői. A hővezetés általános differnciál-egyenletének megoldási lehetőségei.
  • Egyfázisú hidraulika: az impulzus-megmaradás egyenlete egydimenziós áramlásban; a súrlódási veszteség számítása, hirtelen átmenetek hidraulikai ellenállása; a sebesség-eloszlás számítása hidraulikai szempontból bonynolult áramlási keresztmetszetben (pl. szubcsatornában); keresztirányú transzportfolyamatok (szubcsatornnnák közötti átvitel).
  • Kétfázisú hidraulika: áramlási formák, térfogati gőztartalom; nyomásesés kétfázisú áramlásban;  homogén modell, slip modell; kritikus kiömlés.
  • Egyfázisú hőcsere: hőátadás lamináris áramlásban; a turbulens hőcsere empirikus összefüggései.
  • Kétfázisú hőcsere: a forrásgörbe; a forrásgörbe jellegzetes pontjai, kritikus hőflxus, tervezési és üzemeltetési feltételek a DNBR arányszámra; a hőátadási tényező meghatározása a foorrásgörbe mentén.
  • A nyomottvizes reaktorok termohidraulikai számítása: a megmaradási egyenletek (tömeg, impulzus, energia);  a fütőelem hőmérséklet-elosztása, a hütőközeg-csatorna stacionárius viszonyai egy- és kétfázisú áramlás esetén; tervezési és üzemeltetési limitek, egyenlőtlenségi tényezők.
  • Jellegzetes üzemzavari folyamatok: áramlás elvesztésévsel járó tranziensek, hütőközeg elvesztésével járó tranziensek; teljesítményi tranziensek; méretezési baleset, a reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai.