logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus alapképzés (5 éves) > Sugár- és környezetvédelem

Sugár- és környezetvédelem

Tárgy neve Sugár- és környezetvédelem
Tárgykód BMETE801043
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény  
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/0/1 (a félév során 3 laborgyakorlat)
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • A radioaktív bomlások sajátosságai, a nukleáris sugárzások és az anyagi közegek közti kölcsönhatások.
 • Dozimetriai és sugárvédelmi alapfogalmak.
 • Egyszerű dózisszámítási modellek.
 • Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai.
 • A kockázat értelmezése, kapcsolata a sugárvédelem alapelveivel.
 • A sugárvédelem hatósági normái.
 • A természetes radioaktív izotópok sugárvédelmi jelentősége.
 • A mesterséges radioaktív szennyezések forrásai.
 • A dozimetria és a sugárvédelmi radioanalitika mérési eljárásai és berendezései.
 • A környezetvédelem célja és eszközei.
 • Kimerülő és megújuló természeti erőforrások.
 • Az energiatermelés, az ipar és a környezetvédelem kölcsönhatásai. A légkör összetétele és szerkezete.
 • Légszennyező anyagok. Emisszió és imisszió mérési módszerei. Munkahelyi és lakóhelyi légszennyezés.
 • A vízkészletek jellemzői, minősítésük. A vizeket szennyező szerves és szervetlen anyagok. Vízminőség-vizsgálat. Ivóvíz- és szennyvízkezelési technológiák.
 • Hulladékok hasznosítása, megsemmisítése.
 • Talajszennyezések, a talajtisztítás eljárásai.
 • Veszélyes hulladékok kezelése.
 • Kockázatfelmérési módszerek.