logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus alapképzés (5 éves) > Korszerű nukleáris módszerek

Korszerű nukleáris módszerek

Tárgy neve Korszerű nukleáris módszerek
Tárgykód BMETE804349
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Megjegyzés NT modulra orientáló tárgy
Előkövetelmény  
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tárgy a magfizika, gyorsitó- és reaktorfizika, valamint a nukleáris módszerek és nukleáris elektronika felhasználása iránt érdeklődő hallgatóságnak ad válogatást a nukleáris kisérleti módszerek újabb eredményeiről. A megoldott kérdések mellett azelőadás érint olyan területeket is, amelyek megoldása még várat magára.  az előadások egy része angol nyelven, esetenként külföldi vendégelőadók bevonásával történik. A tematikai vázlat  a vendégelőadók szakterületének megfelelően módosulhat.

  • Sugárforrások (gyorsitók, reaktorok). Állandó és impulzusüzem. A rendelkezésre álló nyalábok jellemzése. Különleges sugárnyalábok (szinkrotron sugárzás, hideg neutronok, spallációs neutronforrás).
  • Modern detektálási technikák, különleges detektorok.
  • Új irányok és módszerek a nukleáris elektronikában (sok paraméteres  eseményrögzités, on-line előfeldolgozás).
  • Az adatfeldolgozás speciális kérdései. Eseményvisszaszállitás, hipotézisvizsgálat, dekonvolúció.
  • Az atomreaktorok aktuális kérdései. Különleges reaktortipusok. Nukleáris balesetek. Hulladéktárolás és elhelyezés.
  • A nukláris környezetvédelem aktuális kérdései. Terjedési modellek, környezeti monitorozáa.
  • Zajok, mint információhordozók. Zajdiagnosztika. (Audio, termikus, neutronzaj).
  • Nukleáris képalkotás (radiografia, transzmissziós és emissziós tomográgfia).