logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus alapképzés (5 éves) > Kísérleti magfizika

Kísérleti magfizika

Tárgy neve Kísérleti magfizika
Tárgykód BMETE801089
Oktató Dr. Zsolnay Éva
Előkövetelmény Kísérleti fizika II., Sugár- és környezetvédelem
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/1 (kéthetente 2 órás gyakorlat)/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • Az atommag felépítése és jellemzői. A nukleonok jellemzői.
 • Az atommag stabilitása, tömegdefektus, kötési energia.
 • Folyadékcsepp modell és a félempirikus kötési-energia formula.
 • A magenergia felszabadításának lehetőségei.
 • Radioaktivitás, a radioaktív bomlás formái és jellemző mennyiségei. A radioaktív bomlás időbeli lefolyásának törvényszerűségei, egyszerű bomlás, összetett bomlás, bomlási sorok, alfa-, béta, gamma-bomlás.
 • Magreakciók általános törvényei és fajtái, magreakciók mechanizmusai (direkt magreakciók és összetett magok).
 • Hatáskeresztmetszet (mikroszkopikus és makroszkopikus).
 • Neutron által kiváltott magreakciók fajtái és jellemzői.
 • Magreakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggése.
 • A neutronlassítás elméletének alapjai. Gyors neutronok, rezonancia neutronok, termikus neutronok.
 • Töltött részek (alfa-, béta-sugárzás), neutron- és gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal, a sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során.
 • Nukleáris detektorok főbb jellemzői, gázionizációs detektorok, szcintillációs számlálók, félvezető detektorok, termoluminenszcens detektorok, szilárdtest nyomdetektorok. Neutrondetektorok.
 • A maghasadás mechanizmusa. Hasadási termékek, hasadási neutronok jellemzése. A maghasadásban felszabadult energia és annak térbeli, időbeli megoszlása.
 • Láncreakció, önfenntartó láncreakció feltétele, sokszorozási tényező.
 • Termikus atomreaktorok elvi felépítése. Hasadóképes izotópokat termelő magreakciók.
 • Nukleáris gyorsító berendezések főbb típusai.