logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Mérnök-fizikus alapképzés (5 éves) > Bevezetés a mérések kiértékelésébe

Bevezetés a mérések kiértékelésébe

Tárgy neve Bevezetés a mérések kiértékelésébe
Tárgykód BMETE801004
Oktató Dr. Szatmáry Zoltán
Előkövetelmény Matematika B1
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • A korábban megszerzett valószínűségelméleti és matematikai statisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása, a mindennapi laboratóriumi munkában gyakran felmerülő méréskiértékelési problémák megoldása.
  • Paraméterbecslés: maximum likelihood módszer, a legkisebb négyzetek módszerének alapjai.
  • Torzítatlan becslések, torzítás.
  • A becsült paraméterek hibája, kovariancia mátrix becslése.
  • Statisztikai próbák kiszóró pontok megkeresésére, első- és másodfajú hiba.
  • Statisztikai próbák az illesztés jóságának a vizsgálatára.
  • Példák egyes mérések kiértékelésére.