logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Sugárterápia fizikai alapjai

Sugárterápia fizikai alapjai

Tárgy neve Sugárterápia fizikai alapjai
Tárgykód BMETE80MF94
Oktató Dr. Zagyvai Péter, Pesznyák Csilla, Dr. Zaránd Pál, Dr. Major Tibor
Előkövetelmény BMETE80MF30 (Sugárvédelem2)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/2
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy célkitűzése és részletes tematikája: a sugárterápiához kapcsolódó orvosfizikai fogalmakat, méréstechnikai problémákat és a besugárzás-tervezéshez kapcsolódó kérdéseket megismertesse a hallgatókkal. Az anatómiai adatok meghatározásának módjai (CT, MRI, PET), fontosabb besugárzási technikák (teleterápia, brachyterápia), a sugárterápiában használt sugárforrások (klasszikus röntgen berendezések, kobalt ágyúk, lineáris gyorsítók, radioaktív izotóp sugárforrások, afterloading készülékek). A teleterápiában használt eszközök sugárzási terének leírása, fontosabb mérési eljárások (ionizációs kamrák, szilárdtest detektorok (film és termolumineszcens dozimetria)), mezőmódosító eszközök hatásának mérése (külső ék, dinamikus ék, blokk, MLC). A brachyterápia célja, a sugárforrások fajtái és alkalmazásuk módszerei. Terápiás tervek ellenőrzése, a besugárzás tervezés követelményei az ICRU ajánlása szerint. Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, a tele- és brachyterápiás eszközök biztonságtechnikája, sugárvédelem és sugárbiológia a sugárterápiában.

Irodalom / Literature: Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students (Ed.: E. B. Podgorsak) Educational Report Ser. IAEA Vienna, Austria, 2003. pp. 530; Khan F.: The Physics of Radiation Therapy 2nd ed. Williams & Wilkins, 1994; Williams J.R., Thwaites D.I.: Radiotherapy Physics in Practice. Oxford Univ. Press, 1993; Johns, H. E. Cunningham, J. R.: The Physics of Radiology (Fourth Edition) Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA 1983. pp. 796.