logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Spektroszkópia és anyagszerkezet

Spektroszkópia és anyagszerkezet

Tárgy neve Spektroszkópia és anyagszerkezet
Tárgykód  
Oktató Dr. Richter Péter
Előkövetelmény -
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tárgy célkitűzése és részletes tematikája: a tantárgy a B.Sc. képzés során szerzett alapismereteket (közegek elektrodinamikája, kvantummechanika, csoportelmélet, statisztikus fizika, optika, optikai méréstechnika) a spektroszkópia anyagvizsgálatra és szerkezetkutatásra való felhasználása szempontjából rendszerezi. A tárgyalt módszerek elsősorban optikai szerkezetvizsgálati eljárások (infravörös és látható/UV abszorpciós és reflexiós spektroszkópia, Raman-szórás, ellipszometria, optikai rotációs diszperzió, cirkuláris dikroizmus), de szó lesz a belső héjak, valamint az atommag gerjesztéseinek néhány esetéről is (röntgen-, fotoelektron-spektroszkópia, Mössbauer-spektroszkópia). A cél, hogy a hallgató a szerzett ismeretanyag felhasználásával adott feladatokra ki tudja választani az optimális spektroszkópiai eljárást, és értelmezni tudja a kapott eredményeket.

Irodalom / Literature: Kamarás Katalin: Spektroszkópia és anyagszerkezet. Bevezetés a modern optikába V. kötet, 11. fejezet, szerkesztő: Richter Péter, Műegyetemi Kiadó, 2000, G. R. Fowles: Introduction to Modern Optics. Dover, 1989, F. Wooten: Optical Properties of Solids. Academic Press, 1972, H. Kuzmany, Solid State Spectroscopy, an Introduction Springer, Berlin, Heidelberg, 1998.