logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Orvosi képalkotás

Orvosi képalkotás

Tárgy neve Orvosi képalkotás
Tárgykód BMETE80MF91
Oktató Dr. Légrády Dávid
Előkövetelmény -
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy célkitűzése és részletes tematikája: az orvosi képalkotás matematikai és informatikai eszköztárának megismertetése a hallgatókkal. A kép fogalma, matematikai leírása, a képminőség jellemzése (Kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantumhatásfok, jel-zaj viszony, MTF), képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós, gerjesztett technikák, a modalitások vázlatos bemutatása (CT, ultrahang, MRI, PET, SPECT), Sugárterek szimulációja, fizikai és matematikai modellezés, matematikai és fizikai fantomok, lineáris rendszerek. Fourier transzformált és képfeldolgozás, a 2D vetítés, tomográfia, radon-transzformáció, szűrt visszavetítés. Iteratív rekonstrukciós módszerek (ML-EM, OSEM) Korrekciós tényezők, a tomográfiás rekonstrukció gyakorlata. Multimodalitású rendszerek, regisztráció, szegmentáció, fúzió. Képarchiváló és kommunikációs rendszerek, képtömörítés, DICOM szabvány.

Irodalom / Literature: Frank Natterer, Frank Wübbeling, Mathematical Methods in Image Reconstruction (Monographs on Mathematical Modeling and Computation), SIAM, 2001, B Bendriem, DW Townsend: The Theory and practice of 3d pet, Springer 1998.