logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Minőségbiztosítás és jogi szabályozás

Minőségbiztosítás és jogi szabályozás

Tárgy neve Minőségbiztosítás és jogi szabályozás
Tárgykód BMETE80MF92
Oktató Dr. Légrády Dávid, Pesznyák Csilla, Dr. Polgár István
Előkövetelmény -
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/1
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy célkitűzése és részletes tematikája: a sugárterápiában, a röntgen diagnosztikában és a nukleáris medicinában alkalmazott minőségbiztosítási vizsgálatok (átvételi, állapot- és állandósági vizsgálatok) és eszközök megismertetése a hallgatókkal.

A minőség fogalma. A minőségbiztosítással kapcsolatos szabványok és jogszabályok. Röntgenterápiás, teleterápiás és brachyterápiás berendezések valamint a hagyományos és CT szimulátorok és PET/CT készülékek minőségbiztosítása, napi, heti, havi és éves minőség-ellenőrzése. A tervezőrendszerek minőségbiztosítása /minőségellenőrzése. A mérendő paraméterek és tűréshatáraik. A nem-invazív mérések elvei és eszközei. Az egyes vizsgálatfajták eszközszükséglete. Az eredmények értékelése. Különböző röntgenmunkahelyek minőségellenőrzése (felvételi, átvilágító, CT, mammográfiás, angiográfiás és intervenciós). Páciensdózis-mérések. A sugárterápia, röntgendiagnosztika és nukleáris medicina nemzetközi és hazai jogi szabályozása.

Irodalom / Literature: WPM Mayles, R Lake, A McKenzie, EM Macaulay, HM Morgan, TJ Jordan and SK Powley: Physics Aspects of Quality Control in Radiotherapy (IPEM 81) The Institute of Physics and Engineering in Medicine 1999. ISBN 0 904181 91 X; Assurance of quality in the diagnostic X-ray department. London: The British Institute of Radiology; 1988. Recommended standards for the routine performance testing of diagnostic X-ray imaging systems. IPEM Report No. 77. The Institute of Physics and Engineering in Medicine, York, 1997.