logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása

Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása

Tárgy neve Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása
Tárgykód BMETE80MF90
Oktató Dr. Jánossy András, Nagy Kálmán
Előkövetelmény BMETE80MF91 (Orvosi Képalkotás)
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tárgy célkitűzése és részletes tematikája: a mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásaihoz kapcsolódó orvosfizikai fogalmakat, méréstechnikai problémákat és gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó kérdéseket megismertesse a hallgatókkal. Történelem, a mágneses rezonancia képalkotás (MRI) helye az orvosi képalkotó eljárások között, alapvető sajátságai; a mágneses rezonancia (MR) alapjai: relaxációk, koordináta rendszerek, Bloch egyenletek; impulzus MR, spin ekhó; Fourier-transzformáció (FT) és diszkrét FT; NMR-spektroszkópia; az MRI alapelve, egydimenziós leképezés; a háromdimenziós leképezés, frekvencia és fáziskódolás; az MRI-kép megjelenítése, felbontás és látómező; a képalkotás alapvető módszerei, egyszerűbb szekvenciák; a kontraszt; képalkotási hibák; különleges képalkotási módszerek, impulzus szekvenciák; a különböző szekvenciák klinikai alkalmazása; az MRI hardverelemei; biztonságtechnika és környezeti kérdések.

Irodalom / Literature: C Westbrook, CK Roth, J Talbot: MRI in Practice (3rd edition) Wiley-Blackwell, ISBN-13: 978-1405127875