logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Lézerek gyógyászati alkalmazásának fizikai alapjai

Lézerek gyógyászati alkalmazásának fizikai alapjai

Tárgy neve Lézerek gyógyászati alkalmazásának fizikai alapjai
Tárgykód  
Oktató Dr. Péczeli Imre
Előkövetelmény -
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tárgy számot kíván adni azon fizikai jelenségekről, amelyek a lézerhatás keletkezésében szerepet játszanak. A lézersugárzás térbeli és időbeli tulajdonságainak kialakítását és transzformációját elemzi. A lézersugárzás és anyag kölcsönhatásának alapján bemutatja az orvosi alkalmazás lehetőségét. Végül megismerteti a hallgatót a lézerek leggyakoribb orvosi alkalmazásával.

Irodalom/Literature: Bevezetés a modern optikába, Szerkesztő: Richter Péter, Műegyetemi Kiadó, Medical Applications of Lasers, Eds: D. R. Vij, K. Mahesh (Kluwer, 2002)