logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Brachyterápia

Brachyterápia

Tárgy neve Brachyterápia
Tárgykód BMETE80MF96
Oktató Dr. Zagyvai Péter, Pesznyák Csilla, Dr. Polgár István, Dr. Major Tibor
Előkövetelmény BMETE80MF94 (Sugárterápia fizika alapjai)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy célkitűzése és részletes tematikája: a közelbesugárzás (brachyterápia) dozimetriai alapfogalmainak, készülékeinek és kezelési módszereinek az ismertetése. Sugárfizikai ismeretek: az alkalmazott sugárforrások fizikai tulajdonságai, dozimetriai alapfogalmak, forráserősség, bomlási törvény, a dózisszámolás alapjai, TG 43 formalizmus. Dozimetriai rendszerek: intersticiális (Manchester, Quimby, Paris) és intrakavitális (Manchester, Fletcher, Stockholm) rendszerek szabályainak és tulajdonságainak ismertetése. Számítógépes dozimetria: forráslokalizációs módszerek, metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s besugárzástervezés, dózis-térfogat hisztogramok, tervkiértékelések. Kezelési technikák: manuális módszerek és utántöltéses (afterloading) eljárások. Brachyterápiás dózisjelentések: dóziselőírás, kezelési paraméterek rögzítése és jelentése, GTV, CTV, PTV, ICRU Report 38 és 58. Minőségbiztosítás: forráskalibrálás, elfogadási tesztek, forráspozíció ellenőrzés, rendszeres ellenőrzések.

Irodalom / Literature: A. Gerbaulet, R. Pötter, J.J. Mazeron, H. Meertens, E. van Limbergen (Editors). The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy, ESTRO Physics Booklet No. 8. A practical guide to quality control of brachytherapy equipment.