logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc orvosi fizika szakirány > Bevezetés az optikába

Bevezetés az optikába

Tárgy neve Bevezetés az optikába
Tárgykód  
Oktató Dr. Richter Péter
Előkövetelmény -
Kreditpont 5
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/2/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy a BSc szakon optikát nem végzett MSc hallgatók számára bevezető, a BSc elektrodinamikára épít. Fő témakörei fénymodellek, transzmisszió, reflexió, geometriai/paraxiális optika, interferencia, vékonyrétegek, diffrakció, optikai rács, polarizáció, terjedés anizotróp közegben, hullámvezetők, fény és anyag kölcsönhatása, abszorpció, emisszió, lézerműködés, koherencia, elektro- és akuszto-optika.

Irodalom / Literature: Richter Péter: Bevezetés a modern optikába, I. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2000.