logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Válogatott fejezetek a magfizikából

Válogatott fejezetek a magfizikából

Tárgy neve Válogatott fejezetek a magfizikából
Tárgykód BMETE807410
Oktató Kis Dániel
Előkövetelmény -
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  1. Téma: Bevezetés: Impulzusmomentum kvantumelmélete, SU(2) csoport Lie-algebrája, Wigner-3j szimbólumok. Az elektromágneses tér általános multipól-sorfejtése, multipól-nyomatékok, kvantummechanikai értelmzés, γ-bomlás alapjai.
  2. Téma: Fermi-aranyszabály, γ-bomlás kvantumelmélete: Fermi-aranyszabály értelmezése, alkalmazása a kvantummechanikai problémák megoldására: γ-bomlás leírása, átmeneti mátrixelem, állapotsűrűség meghatározása, kiválasztási szabályok és egyszerűbb elektromos és mágneses átmenetek, belső konverzió.
  3. Téma: β-bomlás kvantumelmélete: mátrixelem, állapotsűrűség meghatározása, kiválasztási szabályok, spektrum, mérhető mennyiségek.
  4. Téma: α-bomlás kvantumelmélete: alagúteffektus, kapcsolat a Fermi-aranyszabállyal, átmeneti mátrixelem bevezetése.
  5. Téma: Erős kölcsönhatás: Yukawa-elmélet kvantum-térelméleti tárgyalása (egyrészecske (pion) csere perturbatív leírása, perturbált energia),
  6. Téma: S és R mátrixok a magreakciók leírásában: S mátrix bevezetése, a magreakciók aszimptotikus elmélete, Wigner-Eisenbud elmélet: közbenső magfolyamatok leírása az R mátrixon keresztül, kapcsolat az S mátrixszal, rezonanciák általános leírása.
  7. Téma: Csillagok fizikája: Csillagok energiatermelése, stabilitási feltételek, paraméterek, állapotjellemzők, csillagfejlődés és a Hertzsprung-Russell-diagramm, csillagok leírása a viriál-tétellel, dinamikai leírás, neutroncsillagok tulajdonságai.