logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban

Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban

Tárgy neve Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
Tárgykód BMETE80MF42
Oktató Dr. Pokol Gergő
Előkövetelmény egy fúziós plazmafizika tárgy
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 1/2/0
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A tantárgy a Per helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas című könyv első 11 fejezetére épül. A bevezető fejezet után a könyv a fizika alaptörvényeiből kiindulva építi fel a mágnesezett forró plazmák ütközéses klasszikus és neoklasszikus transzportelméletét. A tárgy a könyv fejezeteinek megvitatása mellett a témához kötődő feladatok megoldását is célul tűzte ki. Mindez nagyban elősegíti, hogy a tárgyat hallgatók ne csak a tokamakokban előforduló neoklasszikus jelenségek értelmezéséig jussanak el, de önállóan használni is tudják a plazmák kinetikus leírására kifejlesztett matematikai-fizikai módszereket. A fejezetcímek jól összefoglalják a tematikát:
- Kinetic and fluid descriptions of a plasma,
- The collision operator,
- Plasma fluid equations,
- Transport in a cylindrical plasma,
- Particle motion,
- Toroidal plasmas,
- Transport in toroidal plasmas,
- Transport in the Pfirsch-Schlüter regime,
- Transport in the plateau regime,
- Transport in the banana regime.