logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Transzportelmélet alapjai

Transzportelmélet alapjai

Tárgy neve Transzportelmélet alapjai
Tárgykód BMETE80MF29
Oktató Dr. Makai Mihály
Előkövetelmény -
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 4/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

1.    Statisztikus fizika alapok. Klasszikus leírás, kvantumos leírás. Fázistér, konfigurációs tér, állapottér. Állapotegyenlet. Autonóm rendszerek viselkedése..
2.    Stabilitás. Mérés. Kölcsönhatások jellemzése. Megfigyelhető mennyiségek. Lineáris válasz.
3.    Boltzmann-féle transzportegyenlet.  Statisztikai leírás. Maszter-egyenlet. Kolmogorov-egyenletek. Megmaradó mennyiségek. Hidrodinamikai egyenletek.
4.    Transzport jelenségek. A Boltzmann-egyenlet megoldásai. Hilbert-sorfejtés, Chapman-Enskog- módszer.
5.    Koordinátázás. Aszimptotikus elmélet.
6.    Az egyensúlyi eloszlás. Hidrodinamikai egyenletek korrekciója: statisztikus dinamika modell. Információelmélet. Entrópia definíciók.
7.    Numerikus módszerek. Sn módszer, Pn módszer..
8.    Monte-Carlo-módszer. Molekuláris dinamika.
9.    A neutronszórás alapjai. Anyagvizsgálat neutronokkal.
10.    A közelítő módszerek minősítése. Egyenlet szimmetriái. Eljárások.
11.    A plazma fizika alapegyenletei.
12.    Kísérleti technikák: neutronspektroszkópia, pordiffrakció, kisszögű szórás, radiográfia.