logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Szakmai gyakorlat NT

Szakmai gyakorlat NT

Tárgy neve Szakmai gyakorlat NT
Tárgykód BMETE80MF09
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény -
Kreditpont 0
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/9
Követelmény Aláírás

A tantárgy leírása

A 3 hetes nyári szakmai gyakorlat alatt a nukleáris technikával, ill. a diplomamunka témájával  kapcsolatos üzemlátogatást, ill. önálló kutatómunkát kell végezni.

A szakmai gyakorlatról írásbeli beszámolót kell készíteni, amelyet a szakmai gyakorlat(oka)t vezető oktatóval láttamoztatni és véleményeztetni kell.