logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Reaktorszabályozás és műszerezés

Reaktorszabályozás és műszerezés

Tárgy neve Reaktorszabályozás és műszerezés
Tárgykód BMETE80MF35
Oktató Dr. Pór Gábor
Előkövetelmény -
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A reaktor irányítástechnikai tulajdonságai. A kritikus modellből levezethető reaktorállapotok. Hőmérséklet és mérgeződési visszahatás modellek. Transzfer függvény, átmeneti függvény.
A reaktor mért paraméterei. Zónán belüli mérések és detektoraik. Zónán kívüli mérések, mérési szakaszok.
Neutron mérőláncok. Impulzus és integráló üzemű neutron mérőláncok. Periódusmérés. Jelek fluktuációjának mérésén alapuló (Cambell) mérőláncok. Üzemi reaktivitásmérés.
Technológiai paraméterek mérőláncai. Hőmérséklet nyomás, vízszint, vízparaméterek (pH, vezetőképesség) mérése.
Szabályozórudak, beavatkozók, helyzetjelzők. Alapvető reaktorfizikai paraméterek és biztonsági limitek. Konstrukciós megoldások.
Operátort segítő számítógépes információs rendszerek. Ember-gép kapcsolat, biztonsági szempontok, baleseti állapotjelző rendszer.
Reaktorszabályozás. Kézi szabályozás, automatikus szabályozás. Automatikus szabályozás a teljesítménytartományban. Stabilitás és tranziense viselkedés. Optimális szabályozási kritériumok és megvalósítási lehetőségei.
Biztonságvédelmi rendszerek. Alapvető biztonsági kritériumok teljesítése.Védelmi rendszer struktúrája, redundancia, diverzitás és tesztelési stratégiák beépítése.
Biztonságvédelmi rendszer megbízhatósági analízise. Az analízis módszereinek elemei. Az ember szerepének értékelése. Szoftvert tartalmazó rendszer kérdései.