logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Radiológiai technikák fizikai alapjai

Radiológiai technikák fizikai alapjai

Tárgy neve Radiológiai technikák fizikai alapjai
Tárgykód BMETE80MF25
Oktató Dr. Czifrus Szabolcs
Előkövetelmény -
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tárgy keretében a hallgatók az orvosi gyakorlatban alkalmazott radiológiai képalkotó eljárások fizikai alapjait ismerik meg. A tárgy fő témakörei a következők: Orvosi képalkotáshoz használt sugárforrások jellemzői, a sugárzások anyaggal való kölcsönhatása, a sugárzásdetektálás fizikája és modellezése, a képalkotás fizikai modellezése, a kép leírása, képjellemzők, képalkotó eljárások, projekciós radiológia, tomográfiai technikák fizikai alapjai. A tárgy keretében bemutatjuk a CT, SPECT, PET és MR technikák fizikáját, valamint a radiológiai technikák tendenciáját, fejlődését (több funkciót egyidejűleg megvalósító vizsgálati eljárások terjedését) is. A tárgyat a képfeldolgozási algoritmusok alapjaival zárjuk.