logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Radioanalitika

Radioanalitika

Tárgy neve Radioanalitika
Tárgykód BMETE80MF24
Oktató Dr. Szalóki Imre
Előkövetelmény -
Kreditpont 5
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/3
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

Radioizotópok a természetben: kozmogén és terresztriális izotópok, bomlási sorok, antropogén izotópok. Nukleogenézis, az elemek és a radioizotópok keletkezése.  Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel: izotóphigítás, kémiai feldolgozás, nukleáris spektroszkópia elemei. Kémiai elválasztási eljárások: ioncsere, extrakció, csapadék-leválasztás, desztilláció, elektrolízis. Hosszú felezési idejű nuklidok elemzése:  alfabomló, bétabomló izotópok, trícium, C-14, Sr, urán, transzurán izotópok kvantitatív meghatározása. Bevezetés a nukleáris kémiai technológiákba: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feldolgozása.