logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Radioaktív hulladékok biztonsága

Radioaktív hulladékok biztonsága

Tárgy neve Radioaktív hulladékok biztonsága
Tárgykód BMETE80MF31
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény BMETE80MF30 (Sugárvédelem 2)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/0/1
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető sugárvédelmi alapismeretekre épít. Ismerteti a radioaktív hulladékokra vonatkozó szabályzást, bemutatja a radioaktív hulladék biztonságos kezelésének hangsúlyos kérdéseit. Témakörök: a radioaktív hulladékokra vonatkozó nemzetközi és magyarországi szabályzás elvei és gyakorlata, a radioaktív hulladék feldolgozásának, immobilizálásának és biztonságos elhelyezésének a biztonság szempontjából különösen fontos részletei, egyes hulladékfajták újrahasznosítása, hulladék-analízis.