logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Radioaktív anyagok terjedése

Radioaktív anyagok terjedése

Tárgy neve Radioaktív anyagok terjedése
Tárgykód BMETE80MF32
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény BMETE80MF30 (Sugárvédelem 2)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/2/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető környezetfizikai és nukleáris fizikai alapismeretekre épít. Ismerteti a radioaktív anyagoknak a környezeti közegekben, valamint a növényi, állati és emberi szervezetben lezajló átviteli folyamatait. Témakörök: radioaktivitás megjelenése a környezetben ? forrástagok jellemzői. Sztatikus és dinamikus transzportszámítások, modellek. Radioaktivitás terjedése a levegőben, felszíni vizekben, talajban, geológiai rendszerekben. Biológiai transzportfolyamatok.