logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Önálló laboratórium NT2

Önálló laboratórium NT7

Tárgy neve Önálló laboratórium NT2
Tárgykód BMETE80MF07
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény BMETE80MF06 (Önálló laboratórium NT1)
Kreditpont 12
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/12
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával.
A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre