logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Önálló laboratórium NT1

Önálló laboratórium NT1

Tárgy neve Önálló laboratórium NT1
Tárgykód BMETE80MF06
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény -
Kreditpont 7
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/7
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával.
A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre