logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Nukleáris alapismeretek

Nukleáris alapismeretek

Tárgy neve Nukleáris alapismeretek
Tárgykód BMETE80MF12
Oktató Dr. Aszódi Attila
Előkövetelmény -
Kreditpont 0
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0
Követelmény Aláírás

A tantárgy leírása

A tárgy célja pótolni az MSc felvételi eljárás során megállapított hiányzó ismeretanyagot a nukleáris technika és nukleáris energetika témakörében. A tárgy a Nukleáris technika szigorlat előkövetelménye. Az aláírás megszerzéséhez a következő tárgyak ismeretanyagát kell elsajátítani:

-         Reaktorfizika

-         Atomerőművek termohidraulikája

-         Nukleáris méréstechnika

-         Monte Carlo módszerek

-         Sugárvédelem és jogi szabályozása

Azok a hallgatók, akik a fenti tárgyakat vagy azokkal azonos tartalmúakat BSc tanulmányaik során igazoltan elsajátították, automatikusan aláírást kapnak. Azoknak, akik valamelyik tárgyat korábban nem tanulták, az aláírás megszerzéséhez az azonos című BSc tantárgyat szabadon választott tárgyként kell teljesíteni.