logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Neutron- és gammatranszport számítási módszerek

Neutron- és gammatranszport számítási módszerek

Tárgy neve Neutron- és gammatranszport számítási módszerek
Tárgykód BMETE80MF23
Oktató Dr. Czifrus Szabolcs
Előkövetelmény BMETE80MF12 (Nukleáris alapismeretek)
Kreditpont 5
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/2/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSc) szakon a „Reaktorfizika” tárgy keretében megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását segíti. A tárgy előadásain és gyakorlatain először egyszerű, gyorsan megoldható problémákon keresztül mutatunk be olyan közelítő számítási eljárásokat, melyek alkalmasak fizikai sugárvédelmi (shielding) problémák becslő jellegű megoldására. A hallgatók megismerkedhetnek a MicroShield nevű programmal. A bonyolultabb problémák megoldása érdekében a hallgatók elsajátítják az MCNP nevű, világviszonylatban elismert, Monte-Carlo alapú, csatolt neutron-gamma-elektron részecsketranszport-kód használatának főbb lépéseit. A program segítségével a hallgatóknak sugárvédelmi-tervezési, és reaktorfizikai problémákat kell megoldaniuk.