logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Magfizika

Magfizika

Tárgy neve Magfizika
Tárgykód BMETE80MF00
Oktató Dr. Kis Dániel Péter, Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény -
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon „Kísérleti magfizika” tárgy keretében megszerezhető ismeretekre építve a magfizika főbb területeit tekinti át a következő témakörök tárgyalásával:

- Alapállapotú atommagok mérhető adatainak áttekintése és szisztematikája,

- atommagmodellek,

- magerők,

- magreakciók,

- magbomlások elméleti leírása,

- maghasadás sajátosságai,

- magfúzió és fúziós energiatermelés,

- kozmológia magfizikai alapjai,

- nukleáris asztrofizika.    

 

Előadások letölthető anyagai:

Szóráskísérletek (PDF)

Kollektív gerjesztések (PDF)

Béta-bomlás_1  (PDF)

Béta-bomlás_2  (PDF)