logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Ipari katasztrófák

Ipari katasztrófák

Tárgy neve Ipari katasztrófák
Tárgykód BMETE80MF22
Oktató Dr. Makai Mihály
Előkövetelmény -
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

1.    Mi egy tevékenység eredménye? Miért nem tudjuk az eredményt egyértelműen rögzíteni? Miért kell a biztonsággal foglalkozni?.
2.    A bizonytalanság forrásai. A fizikai modellről. Sajátértékfeladat, peremérték-feladat. Használható modell: stabilitás, kevés paraméter. A modell feltevései, azok ellenőrzése.  Descartes világképe.  Nemlineáris jelenségek, káosz. Folyadékok áramlása, turbulencia. Plazma instabilitása. Ipari folyamat= ember + technika. Ember és gép együttműködése(1): pszichikai jelenségek.
3.    A valószínűség. Gyakoriság és a tudáshiány mértéke: valószínűség. A valószínűség meghatározása. Epidemiológiai módszerek. Ritka események (technológia, kozmikus katasztrófa). A valószínűség és a közvélemény. A közlekedés és a dohányzás megítélése. Mi az elfogadható valószínűsége egy BKV jármű balesetének?  Meteorológia, földrengések előrejelzése.
4.    Tudomány és technika. Mit tud egy gép? Turing hipotézis, eldönthetetlen probléma. Hiba, hibázás gyakorisága. Szoftver és hibája. Hardver és hibája. Hibakeresés, tesztelés.
5.    Biztonság elemzése(1). Hibadetektálás, diagnosztika. Eseményfa. Hibafa. Az egyes ágak valószínűsége és következménye. A kockázat fogalma.
6.    Ember és gép. Ember és gép együttműködése (2). Emberek együttműködése. A hierarchia. Az emberi tényező (előreláthatóság, kiszámíthatóság, befolyásolhatóság). Konfliktusok, konfliktushelyzetek.
7.    Biztonság elemzése(2). A balesetek elemzése. ?Near miss? helyzetek.  Az okok felderítése. Mi van ha nem teljesülnek a feltevések? A biztonság mérnöki aspektusai. Öregedés, kopás, karbantartás. Méretezés.
8.    A kockázat kezelése. Kockázatelemzés. Adatok gyűjtése elemzése. Menedzselés. Kockázat, racionalitás, kommunikáció. Egy rendszer és elemeinek kockázata. Bizonytalanság, érzékenység.
9.    Az atomerőmű. Tervezési szempontok. Üzemeltetési szempontok. Ellenőrzés. A biztonság helyzete.