logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Fizika laboratórium NT

Fizika laboratórium NT

Tárgy neve Fizika laboratórium NT
Tárgykód BMETE80MF01
Oktató Dr. Dóczi Rita
Előkövetelmény -
Kreditpont 6
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 0/0/6
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

A félév során az alábbi választékból kerül 12 db mérés a programba, a hallgatók által választott nukleáris technika szakirány tematikájának megfelelően.

 1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro- és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások).
 2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában.
 3. Termikus neutronfluxus mérése aktivációs módszerrel.
 4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése.
 5. Üregeffektus mérése.
 6. Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése.
 7. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása.
 8. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron.
 9. Neutronaktivációs analízis.
 10. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata.
 11. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata.
 12. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren.
 13. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján.
 14. -17. Mérések reaktorszimulátoron (Reaktivitástényezők vizsgálata, reaktormegfutás tanulmányozása, egyéb, primer- szekunderköri jelenségek vizsgálata).
 1. Atommagok bomlási sémájának meghatározása (n,gamma) magreakciók  mérésével (MTA Izotóp Int.).
 2. Mössbauer effektus mérése (ELTE TTK Atomfizika Tanszék).

Látogatás speciális nukleáris berendezésekkel rendelkező létesítménybe, intézetekbe (MTA ATOMKI, Debrecen, Országos Onkológiai Intézet, stb)