logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Bevezetés a fúziós plazmafizikába

Bevezetés a fúziós plazmafizikába

Tárgy neve Bevezetés a fúziós plazmafizikába
Tárgykód BMETE80MF19
Oktató Dr. Pokol Gergő, Dr. Zoletnik Sándor
Előkövetelmény -
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

-- Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson-kritérium, plazma alapok. -- Inerciális fúzió. -- Töltött részecskék ütközésmentes mozgása mágneses térben. -- Termodinamikai egyensúly, ionizációs és sugárzási folyamatok plazmában. -- Mágneses összetartás: konfigurációk. -- Részecskék ütközése plazmában: ellenállás, transzport. -- Bevezetés mágnesezett plazmák elméleti leírásába: kinetikus elmélet, MHD. -- Hullámok plazmában. -- Mágnesesen összetartott plazma egyensúlya, instabilitások. -- Laboratóriumi kísérletek: plazma előállítás, fűtés, plazma-fal kapcsolat. -- Plazmadiagnosztika, méréstechnika. -- Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél.