logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizikus MSc nukleáris technika szakirány > Atomreaktorok üzemtana

Atomreaktorok üzemtana

Tárgy neve Atomreaktorok üzemtana
Tárgykód BMETE80MF18
Oktató Dr. Czifrus Szabolcs
Előkövetelmény -
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

1.      Reaktivitás-visszacsatolások üzemvitelre gyakorolt hatása: üzemanyag hőfoktényezője, moderátor hőfoktényezője, izotermikus hőfoktényező, teljesítménytényező, bórsavtényező; a reaktor önszabályozó képessége.

2.      Xenon- és szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai: xenon-mérgezettség időbeli alakulása, reaktorindítás és —leállítás, teljesítmény-változtatás; teljesítményreaktorok térbeli xenonlengése; szamárium-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai.

3.      Az atomreaktor, mint sugárforrás: az üzemelő és a leállított reaktor, mint sugárforrás; gamma- és neutronsugárzás reaktor körüli védőszerkezetei.

4.      Az atomreaktor, mint hőforrás: a reaktorfizikai és hőtechnikai jellemzők közötti kapcsolat; fűtőelem-kötegek közötti, kötegen belüli és axiális hőforrás-eloszlás; hőtechnikai korlátok; aszimmetriák és ezek okai.

5.      A reaktor jellemzőinek kampány alatti változása: üzemanyag-összetétel, későneutron-hányad, visszacsatolások, hőforrás-erősség, manőverező képesség változása.

6.      Reaktorok szabályozása: szabályozókazetták, differenciális és integrális értékesség, rúdinterferenciák; kiégő mérgek, bórsavas szabályozás.

7.      Zónatervezés: a töltettervezés szempontjai; kis kiszökésű zónák.

8.      Fűtőelemek üzemviteli viselkedése: meghibásodások, mikrohibák, makrohibák, gáztömörtelenség, ezek hatása; fűtőelem-ellenőrzés.

9.      A reaktortartály sugárkárosodása: reaktortartály-felügyelet, tartály-élettartam; a zónaelrendezés hatása; felújító hőkezelés

10.  A reaktor üzemeltetése: reaktorindítás, -leállítás, terheléskövető üzemmód; kampánynyújtás, korlátok.

11.  Aktívzóna-monitorozás, felügyelet: in- és ex-core detektorok

12.  Karbantartás. Üzemzavari események.

13.  Üzemzavari események