logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Sugárvédelem és jogi szabályozása

Sugárvédelem és jogi szabályozása

Tárgy neve Sugárvédelem és jogi szabályozása
Tárgykód BMETE80AF00
Oktató Dr. Zagyvai Péter
Előkövetelmény  
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások.
 • A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetek sejtjeire, az emberre.
 • Dózisdefiníciók. Külső és belső sugárterhelés.
 • A radioaktív nuklidok megjelenése az élő szervezetekben.
 • A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás.
 • Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése közvetlen és közvetett módon.
 • Az emisszió és az immisszió kapcsolata.
 • Műszaki sugárvédelem.
 • Baleseti helyzetek kezelése.
 • A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői.
 • A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe.
 • A nem ionizáló sugárzások megjelenési formái, lehetséges élettani hatásaik. A nem ionizáló sugárzások alkalmazásai és korlátozásának rendszere.