logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Reaktorfizika

Reaktorfizika

Tárgy neve Reaktorfizika
Tárgykód BMETE80AF15
Oktató Dr. Makai Mihály
Előkövetelmény BMETE80AF18 (Kísérleti magfizika), BMETE91AK00 (Lineáris Algebra), BMETE93AF00 (Analízis)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

Az atomreaktorok általában. A neutronok felhasználása: energiatermelés, méréstechnika. Hatáskeresztmetszetek, a magreakciók kapcsolata a neutrongázzal. A neutrongáz leírása, a Botzmann-egyenlet mint neutronmérleg. Kezdeti- és peremfeltételek. A kritikusság fogalma. A Boltzmann-egyenlet közelítései: a diffúzióelmélet. Energiacsoportok. Időfüggés és kritikusság egycsoport közelítésben.  Kinetika, a reaktivitás mérése. A neutronspektrum. Lassuláselmélet. Rezonanciák. Termalizáció. Lassuló neutronok térbeli eloszlása, Fermi-kor. Többcsoport módszerek. Termikus reaktorok: csupasz- és reflektált reaktor. Fűtőelemrácsok. Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása. Adjungált függvény. Perturbációelmélet. Pontkinetika. Kiégés. Reaktorok üzemeltetése. Numerikus módszerek.