logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Radiokémia és nukleáris kémia

Radiokémia és nukleáris kémia

Tárgy neve Radiokémia és nukleáris kémia
Tárgykód BMETE80AF14
Oktató Dr. Szalóki Imre
Előkövetelmény BMETE80AF18 (Kísérleti magfizika), BMETE80AF00 (Sugárvédelem és jogi szabályozása), BMETE80AF05 (Nukleáris méréstechnika)
Kreditpont 3
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 3/0/0
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

  • Radioizotópok a természetben I.: kozmogén és terresztriális izotópok (bomlási sorok); Radioizotópok a természetben II.: antropogén izotópok; Nukleogenézis, az elemek és a radioizotópok keletkezése; Radioizotópok előállítása atomreaktorokban és gyorsítókban (Bateman-Rubinson egyenletek); Jelzett vegyületek előállítása (kémiai szintézissel, biológiai szintézissel) és alkalmazása (RIA, PET stb.)
  • Radioizotópok speciális fizikai-kémiai tulajdonságai/hatásuk az anyagra: izotóp effektus a kémiában (egyensúlyban és kinetikában) és a fizikában (izotóp dúsítás), nyomnyi anyagmennyiségek, radiokolloidok, forró atom kémia, Szilárd-Chalmers reakció, sugárzások hatása az anyagra (G érték, radiolízis, kristályhibák stb.)
  • Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel (izotóphigítás, kémiai feldolgozás és nukleáris spektroszkópia); Nukleáris módszerek az elemanalitikában (NAA)
  • Nukleáris kémiai technológiák: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feldolgozása