logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Orvosi képalkotó rendszerek

Orvosi képalkotó rendszerek

Tárgy neve Orvosi képalkotó rendszerek
Tárgykód BMETE80AF17
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény BMETE80AF05 (Nukleáris méréstechnika)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • A kép fogalma, matematikai leírása. 
  • Képjellemzők matematikai és fizikai tárgyalása: kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantum hatásfok, modulációs transzfer függvény, jel-zaj viszony.
  • Képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós és gerjesztett technikák
  • Képalkotás gamma fotonokkal: Gamma sugárforrások, Projekciós radiográfia: a képalkotás szakaszai és matematikai modellezése, Hagyományos film-bázisú és elektronikus rendszerek paraméterei, Transzmissziós tomográfia: vetületek mérése és rekonstrukciós (analitikus-algebrai és modell bázisú) algoritmusok áttekintése. A képjellemző paramétereket befolyásoló tényezők, Emissziós tomográfia: SPECT és PET. Pásztázás és emissziós képrekonstrukciós algoritmusok áttekintése, A képjellemző paramétereket befolyásoló tényezők
  • Nukleáris medicina: A Mágneses Rezonancia (MRI) képalkotás fizikája és technikai eszközei
  • Ultrahang képalkotó eljárási módszerek
  • A képalkotó eljárások összehasonlító komplex értékelése