logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Nukleáris méréstechnika

Nukleáris méréstechnika

Tárgy neve Nukleáris méréstechnika
Tárgykód BMETE80AF05
Oktató Dr. Czifrus Szabolcs
Előkövetelmény BMETE80AF18 (Kísérleti magfizika), BMETE80AF03 (Bevezetés a mérések kiértékelésébe)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

 • Sugárzások és anyag kölcsönhatása, a részecskedetektálás alapelvei a különböző detektortípusoknál.

 • Detektorok általános jellemzői. Áram- és impulzus-üzemmód, hatásfok, felbontóképesség, holtidő.

 • Detektorok csoportosítása típus és alkalmazási terület szerint.

 • Gázionizációs detektorok: ionkamrák, proporcionális számlálók, GM csövek. Működési elv. Karakterisztikák. Alkalmazások.

 • Szcintillációs detektorok, működési elvük szerves és szervetlen kristályoknál, szcintillátor anyagok. Kis és nagy méretű kristályok.

 • Félvezető detektorok, típusok, alkalmazási területek.

 • Spektroszkópiai alapismeretek, a különböző spektroszkópiai alkalmazások detektortípusai.

 • Neutronok detektálása: alapelvek, detektortípusok, alkalmazások.

 • Nukleáris létesítményekben használatos detektortípusok. Ex-core és in-core detektorok.

 • Dozimetriai detektorok működési elvei.

 • Speciális detektorok.

 • Nukleáris elektronika. Előerősítők, jelformálás, ADC típusok.

 • Különleges méréstechnikai módszerek. Kis és nagy aktivitások mérése, háttércsökkentési módszerek.

 • A méréskiértékelés matematikai statisztikai alapjai.