logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Monte Carlo módszerek

Monte Carlo módszerek

Tárgy neve Monte Carlo módszerek
Tárgykód BMETE80AF07
Oktató Dr. Fehér Sándor
Előkövetelmény BMETE95AF00 (Valószínűségszámítás), BMEVIEEA024 (Programozás)
Kreditpont 4
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/1/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Egyenletes eloszlású véletlen számok generálása. Multiplikatív, kongruenciális és egyéb algoritmusok. A véletlenszám-sorozat aperiódikus szakasza és periodicitása.

  • Véletlen számok statisztikai vizsgálata. Illeszkedésvizsgálat, függetlenségi próba, khi-négyzet-, Kolmogorov-próba. Empirikus próbák egyenletes eloszlású véletlen számok vizsgálatára.

  • Speciális eljárások nem egyenletes eloszlású véletlen számok generálására. Normális, exponenciális-, gamma-, béta- és Poisson-eloszlású változók generálása. Hatványfüggvényekkel leírható eloszlások mintavételezése. Véletlen vektorok generálásának módszerei. Térben izotróp irányeloszlás generálásának speciális eljárásai.

  • Adott valószínűségű diszkrét események szimulálása Monte Carlo módszerrel. Eljárások a szimuláció gyorsítására. Folytonos eloszlású események szimulálása Monte Carlo módszerrel.

  • Általános algoritmusok adott eloszlásból történő mintavételezésre. Inverz-eloszlás, elfogadás-elvetés, táblázatos, kompozíciós módszer. Az elfogadás-elvetés módszer általánosítása. Szóráscsökkentő eljárások a részecsketranszport szimulációjánál. A statisztikai súly, az orosz rulett és a trajektóriák felhasításának módszere.