logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Környezetvédelem

Környezetvédelem

Tárgy neve Környezetvédelem
Tárgykód BMETE80AF04
Oktató Dr. Balla Márta
Előkövetelmény BMETE80AF04 (Környezetvédelem alapjai)
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Vizsga

A tantárgy leírása

  • Ökológia fogalma, tárgya, tényezői (víz, hőmérséklet, fény, oxigén, szén-dioxid stb.); biokémiai ciklusok (szén körforgása, víz körforgása, nitrogén körforgása); emisszió, tanszmisszió, immisszió.
  • Levegőszennyezés és levegőminőség-védelem, vízszennyezés és vízminőség-védelem, talajszennyezés és talajvédelem.
  • Szennyeződések mérési módszerei (elemanalitikai, izotópanalitikai és molekula-spektroszkópiai módszerek áttekintése, speciációs vizsgálatok).
  • Tisztítási technológiák, a tisztítás alapfolyamatai. Fizikai-kémiai, mechanikai, biológiai és természetes eljárások.
  • Környezetvédelmi szabályozás: Környezetvédelmi jog és szabályozás elvei.