logo_left header_right
     
 BME NTI > Oktatás > Képzések, tantárgyak > Fizika B. Sc. > Környezetvédelem alapjai

Környezetvédelem alapjai

Tárgy neve Környezetvédelem alapjai
Tárgykód BMETE80AF01
Oktató Dr. Sükösd Csaba
Előkövetelmény  
Kreditpont 2
Heti óraszám (ea./gyak./lab.) 2/0/0
Követelmény Félévközi jegy

A tantárgy leírása

  • Anyag-és energiaáramok alapfogalmai: Megmaradási törvények. Kényszermozgások értelmezése a potenciálok változásával. Az áramlás általános összetevői: advekció, diffúzió, reakció stb.

  • Anyagáramlások sajátosságai a természeti körülmények között: Anyagáramlás homogén (levegő, felszíni- és karsztvizek) és heterogén (talaj, kőzetek) közegekben. A biológiai rendszer sajátosságai - anyagok áramlása élő szervezetekben

  • Hősugárzás, kibocsátott hő terjedése természeti közegekben: A terjedést leíró összefüggések sztochasztikus természete. A paraméterek bizonytalanságának forrásai.

  • Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonlyuk.

  • A zaj, mint környezetszennyezés: Rezgésekkel, hullámokkal kapcsolatos alapfogalmak összefoglalása. Hullámterjedés, hanghullámok. Hangterjedés szabad térben.